Zítřek již patří mladé generaci!

01.12.2021

"Dejme naší nové demokracii třicet let, pak se narodí nová generace a s tou už to půjde.". Toto je celkem málo známý výrok prvního prezidenta Tomáše Masaryka. Bohužel tenkrát netušil, jaký násilný vývoj dějiny našeho státu naberou, takže tuto svou teorii nemohl ověřit v praxi. Od Sametové revoluce uběhlo již 32 let. Pohybuji se mezi mladými lidmi, chodím mezi ně, diskutuji s nimi na školních fórech, některým předávám své zkušenosti. Řada z nich jsou již voliči, kteří se narodili již po roce 2000. Když je poslouchám a pozoruji je, tak zjišťuji, že se Masaryk nemýlil. Tato nová generace je prostě jiná. Ano, má i řadu stejných vlastností, jako jsme měli v jejich věku i my. Také jsme měli svou hlavu, také jsme byli občas drzí, odmlouvali a chtěli si udělat své vlastní chyby. Bohužel jsme však byli svázáni dobou nesvobody, kdy vybočovat z řady se netrpělo. Je moc dobře, že toto dnešní generace nezná. Obrovskou devizou pro ně je svobodný přístup k informacím, možnost cestovat, poznávat jiné lidi a státy, jejich kulturu a zvyky.

Každá mladá generace nahradí tu starší. Tak to vždy bylo a vždy bude. Proto je důležité umět naslouchat mladým, snažit se jim rozumět a pochopit je. Občas pozoruji generační bariéry mezi mladými a staršími. Pokud je vám tolik, jako mě, zkuste si "sáhnout do svědomí" a zamyslet se, zda ony občasné bariéry vzájemného nepochopení někdy neděláme my starší. Naučme se akceptovat ty, kteří z řady uniformity "vybočují". Často jsou to právě ti mladí. Zkusme jim v jejich přáních vyhovět a stát se tak jejich partnery. Začít můžeme třeba jen tím, že budeme vědět, co si o věcech myslí a jak svůj životní prostor chtějí. Z vlastní zkušenosti vám mohu říci, že se budete divit, když je necháte alespoň tři minuty hovořit k věci, na kterou máte svůj pevný názor. Zkuste si to. Je to inspirativní ...


původní text pro Radniční zpravodaj Litoměřice, prosinec 2021