Vyměňte šéfa!

05.10.2020

U aerolinek létala jedna šéf-stevardka. Byla to taková zmatkářka, chvilku hop, chvilku trop. Za normálních situací byla fajn, jakmile však došlo k nějaké mimořádné situaci vymýšlela neuvěřitelné věci. Při jednom letu došlo na letadle ke špatné indikaci jednoho sytému a tak posádka měla přejít do "nouzového režimu" a dále postupovat podle připravených a naučených postupů. Každý na palubě se v takové situaci přepne do režimu připravených scénářů, ví se jak se bude reagovat na cokoliv až do úspěšné evakuace nebo bezpečného přistání. Pasažéři se postup dozví během 5 minutového briefingu od letušek. Místo toho ona vedoucí přešla do módu "zmatek" a vydávala nepochopitelné a vzájemně nekompatibilní příkazy. Začala vymýšlet vlastní teorie a nevyzkoušené postupy, která nikdo neznal. Výsledkem byla vystresovaná posádka, která ve finále nevěděla co dělat a vyděšení cestující. Po přistání vedoucí celé své posádce oznámila: "Já vás snad všechny, za to co jste předvedli, nechám na další let vyměnit!". V posádce byl jeden stevard, takový srandista, a ten se rozhodl situaci nějak uvolnit a tak se s úsměvem zeptal: "A nebylo by jednodušší vyměnit jednu šéfovou??".

Izraelci mají jednu zásadu: po vyhrané válce se neslaví, ale hledají se chyby! Náš stát prochází druhou vlnou virové epidemie. Místo chlubení se: "Best in Covid", měla vláda hledat chyby a sepisovat jasné scénáře a postupy. Koncem prázdnin, kdy bylo zřejmé kam čísla směrují, se tak mohlo a mělo přejít do připraveného "nouzového režimu" připravených postupů. Místo toho požadavky ministra zdravotnictví panu premiérovi "hlava nebrala" a tak si ho pozval "na kobereček" a nakonec ministra vyměnil. Dnes, kdy je nesmírně důležité postupovat podle jasně daných postupů, vystresovaní ministři ani národ neví, co platí a jakých postupů se mají držet. Kdybychom postupovali podle jasných postupů, každý by věděl, co se děje a co bude následovat. Nedivme se, že lidé vládě přestávají věřit a stát je v jednom velkém zmatku.

Nechceme-li takto dále pokračovat, existují jen dvě řešení: buď může vláda vyměnit celý zmatený národ za nějaký jiný, nebo se nabízí jednodušší řešení - vyměnit jednoho šéfa!