Není to o tom muset! Ale chtít!

22.11.2021

To, co předvádí naše vláda v rámci celé té covidové zběsilosti je jeden velký nekoncepční zmatek a bordel! Nutno podotknout, že to nepředvádí jen ta naše, nýbrž i ty v řadě dalších států. Jestliže šéf lékařské komory říká, že nikdo nic nedodržuje, tak má pravdu. Ale víme co máme dodržovat? Pamatujete na ty všechny Semafory, PESy apod. K tomu neustálé zmatené vydávání rozkazů, které následně soudy ruší pro stále stejné vady.

A již vůbec nebudu hovořit o věci, na kterou jsem upozorňoval již v dubnu, a tou je nedodržování lidských práv, zejména právo na rovný přístup = ne-diskriminační jednání státní moci. Argumenty jako: zavedeme tu bavorský model, tu rakouský, tu jiný - ale stejně špatný mi připomíná mou výmluvu jako žáka základní školy, když jsem domu přinesl pětku: "Ale Pepa ji dostal taky!". Na to mi táta vždy řekl: "Když to dělají blbě jiní neznamená, že to tak budeš dělat taky. Máš hlavu, tak ji laskavě používej!".

Pokud je očkování (které podporuji) dobrovolné, je naprosto nepřijatelné, aby neočkovaní někam nesměli! Tak ať vláda očkování zavede povinně (s čímž já nesouhlasím) a vyhneme se zbytečným diskusím a drahým agitkám. "Dura lex, sed lex!". Učil nás profesor v latině na gymnáziu. "Tvrdý zákon, ale zákon!".

Odjakživa tvrdím: pokud se něco po lidech chce, je třeba je k tomu motivovat. Takže třeba je třeba zbytečné nařizovat řidičům se poutat bezpečnostním pásem. Stejně to řada lidí nedělá. Zbytečně se pořádají hony na řidiče (stejně jako na neočkované). Kdyby zdravotní pojišťovny zavedly do svých pojistných podmínek klauzuli:
nedodrží-li řidič zákonem uloženou povinnost a nebude připoután a dojde-li k jeho zranění při dopravní nehodě, bude zdravotní pojišťovna vymáhat vzniklé plnění zdravotnímu zařízení na řidiči ve výši až 100%!

Tedy: nechcete se připoutat? Máte peněz, že je počítáte vidlemi? Tak se nepoutej a plať si to sám!

Ať je proto na vůli každého, zda se nechá očkovat. Pokud pak využije nutné péče nemocnice, bude na rozhodnutí jeho pojišťovny, zda a v jaké výši na něm bude požadovat uhrazení cenu za jeho léčbu. Buď si najde pojišťovnu, která léčbu bude platit ráda, nebo se musí zařídit podle svých finančních možností.

Není to o tom muset dělat, co nechci. Ale chtít něco dělat. Nebo nechtít, když na to mám. A neskončit jako žebrák ...