Míra přijatelného rizika

02.02.2021

Občas, když někam jedu autem, beru s sebou kamaráda, aby cesta rychleji ubíhala. Protože mi už není osmnáct, jezdím již tak nějak normálně. To znamená že polovina řidičů mě již předjíždí. Naposledy jsme si takhle jeli po rovném úseku, na tempomatu 80. Za mnou se objevila oktávka, dojela nás, "vyhodila" blinkr a bezpečně nás předjela. Tedy musela jet 80 a více.  Kamarád se na mě podíval a ironicky a s úsměvem říká:

"Blázen! Chce se asi zabít."
Já: "Proč myslíš?"
Kamarád: "No, protože jede rychle. A rychlost zabíjí."
Já: "Nojo, to je pravda. My jedeme tedy bezpečně. Jedeme jen 80."
Na to jsme dojeli nějaké jiné auto, jedoucí asi 70.
Kamarád: "Jedeš nebezpečně!"
Já: "Proč?"
Kamarád: "Jedeš rychleji než to auto před námi, takže on jede bezpečně a ty nebezpečně."
Já: "Ale to bychom takhle mohli říci, že každá pomalejší rychlost je bezpečnější, než ta rychlejší!"
Kamarád: "Ale vždyť to tak je! Takže by se měla snížit rychlost , aby se snížil počet mrtvých. Je dokázáno, že při pomalejší jízdě je jich méně!"
Já: "A o kolik by se měla snížit? To ji můžeš přece snižovat donekonečna a pořád bude ubývat mrtvých a to až do rychlosti 0 km/h"
Kamarád: "Správně!", poté se začal smát a ještě více ironicky pravil: "A když to zachrání jeden život, tak to má smysl, žejo?!"
Já (smích): "No, to máš pravdu, tak se shodneme, že když má smysl zachránit i ten jeden život, mělo by se jezdit maximálně nulou!"

Existuje něco, čemu se říká: míra přijatelného rizika. Zkrátka platí, že cokoliv - i ochrana lidského zdraví - se vyplatí jen do určité míry. To by se kromě rychlosti nula měly zakázat i "boby" na sníh, protože jak známo i na nich se občas umírá.

Jeden obrázek vydá za 100 slov. Zde je uvádím graf (zdroj: internet), který to celé popisuje. Zkrátka, když ta červená čára začne růst nahoru, začnou se významně projevovat negativní hlediska opatření jako: vysoké až extrémní náklady, složitost opatření, obtížnost až neschopnost je dodržovat a uhlídat atd. Přičemž efektivita se sice zvyšuje, ale neustále méně a méně. A také platí, že dosáhnout 100% hodnot nelze! Lze se jim přibližovat, ale ne jich docílit. Zkrátka to má své limity.

Máme tedy jen dvě možnosti: buď se vrátíme zpět na zem a uvědomíme si, že prostě jsme smrtelní, že i boj s epidemií má své snesitelné a udržitelné limity a nebo si necháme zblbnout hlavy a celý svět uvrhneme do dluhů, krizí, bankrotů, sociálních nepokojů, půtek a možná i válek. Proto si jasně řekněme, jestli natrvalo snížíme rychlost na "nula", protože tím zachráníme každý lidský život (=a to je jen zbožné přání), nebo začneme myslet racionálně a přistoupíme na míru přijatelného rizika!