Kdo za to může?

23.03.2021

Z profesního leteckého života jsem si odnesl do běžného života několik věcí, které se týkají dodržování předpisů, kritického zhodnocení doporučených postupů a uvědomění si následků svého rozhodnutí.

Uvedu příklad: jednou jsme po vzletu s dvoumotorovým Boeingem se stovkou cestujících na palubě zničili motor za 30 miliónů. Vše proběhlo podle předpisu, nikomu se nic nestalo. Jen ten motor byl na odpis. Vyšetřovací komise došla k závěru, že vše proběhlo v souladu s předpisem a posádce bylo poděkováno. Šlo o to, že přístroj indikoval pokles tlaku oleje. Jiný přístroj ale indikoval 100% výkon. Bylo vysoce pravděpodobné, že došlo k poškození těsnění olejového vedení. To v danou chvíli nešlo s jistotou určit. Že se "to" za několik sekund zadře a zničí bylo téměř jisté, protože motor bez oleje se zadře při vzletovém výkonu zcela jistě.

Letecké předpisy jsou sice závazné, ale obsahují takovou formulku: "Velitel letadla se může odchýlit od všech platných postupů v zájmu bezpečného dokončení letu.". Pak ovšem velitel na sebe bere veškerou odpovědnost a pohybuje se tak mezi slávou a kriminálem. Také mezi životem a smrtí. To vše si v rámci rozhodovacího procesu moc dobře uvědomí. Jednou z možností tedy bylo vyhodnotit pokles tlaku oleje jako jistou smrt pro motor s tím, že let po vysazení přejde do stavu nouze jako jednomotorový let. Motor tedy vypnout, zachránit 30 milionů a přejít do stavu nouze s menší škodou a dále pokračovat jako jednomotorový let s dvoumotorovým letadlem a nouzově přistát. To však s převzetím veškeré odpovědnosti za své rozhodnutí. V případě jakékoliv nehody s veškerou zodpovědností za následky. A nebo s veškerou slávou.

Druhá možnost, kterou jsme zvolili, bylo 100% dodržení doporučeného postupu a motor nevypínat. Existuje jistá možnost, kterou předpokládá předpis, že motor bez oleje vydrží až do přistání a nezadře se. Nevydržel a podle zákonů fyziky se zadřel asi za 20 sekund. Motor jsme tedy podle předpisu zničili a přešli do fáze výše již popsané - tedy nouzové přistání s jedním motorem funkčním a druhým (navždy) mimo provoz. Jelikož jsem tedy postupovali přesně podle platných postupů, firmě jsme sice udělali škodu 30 milionů, ale v souladu s postupy a posádka tak odbržela pochvalu za zvládnutí situace za dodržení všech předpisů.

Co by se stalo, kdybychom nedodrželi platné postupy a motor okamžitým vypnutím zachránili? Kdyby se nikomu nic nestalo a nevznikla by žádná jiná škoda, tak by nás pochválili a rozhodnutí odchýlit se od platných postupů by bylo shledáno jako správné. Možná by nám dali nějaké drahé hodinky za zachráněné milióny. Kdyby však došlo ke zranění osob na palubě, nebo zničení letadla, bylo by konstatováno, že posádka se neměla odchýlit od doporučených postupů, situaci tak nezvládla a je odpovědná za nevládnutí situace. S kriminálem na krku.

Když to celé přirovnám dnešní epidemiologické situaci, tak tu máme nějaké vládní předpisy, které nás mají chránit před šířením nákazy. No a my je hodnotíme a rozhodujeme se, zda je budeme, či nebudeme dodržovat. Buď je všechny 100% dodržíme, protože věříme, že povedou ke zvládnutí situace - způsobí asi škody, ale zachrání životy. Nebo dojdeme k závěru, že taková pravidla a omezení nám nevyhovují a sami si rozhodneme zda a v jaké míře je budeme dodržovat. V tomto případě však na sebe bereme odpovědnost za následky. Jestli pak v důsledku nerespektování doporučených pravidel dojde k nehodě, nemůžeme za ni nikoho jiného vinit.

Pokud nám tedy všechna ta vládní omezení a doporučení nevyhovují a máme jiný názor, vláda by to měla respektovat. No, a my zase musíme nést odpovědnost za to, pokud toto naše rozhodnutí bude chybné. A to se všemi důsledky a neházet to pak zase na vládu.