Rozhovor pro Litomericko24.cz: Přítomnost i budoucnost Zahrady Čech

24.01.2021

Byl jsem požádán redakcí Litoměřicka24 o rozhovor na téma minulosti, přítomnosti i budoucnosti Zahrady Čech. Celý přepis rozhovoru si přečtěte zde:

ROZHOVOR - Od roku 1972 lidé z celé republiky navštěvují litoměřické výstavište Zahrada Čech. Až do minulého "covidového" roku probíhaly v areálu desítky různých větších, či menších akcí. Město Litoměřice zastupuje ve společnosti Zahrada Čech s.ro. místostarosta Lukas Wünsch (Severočeši - Litoměřice). Nyní čeká i díky covidové krizi Zahradu Čech řada změn.

Kdy jste přišel do Zahrady Čech a v jaké byla kondici?

Jednatelem společnosti Zahrada Čech jsem byl zastupiteli města zvolen počátkem roku 2015. Tři roky před tím (to jsem ještě vůbec nebyl zastupitelem města) tehdejší vedení města založilo tuto společnost s privátní společností, která podniká v zahradních službách.

Čím jste začali nejdříve? Na čem bylo potřeba pracovat?

V tu dobu ještě stále probíhal "úklid" výstaviště. A to doslova i obrazně. Všude byla hromada starého nepotřebného vybavení, některé haly byly naplněny harampádím a výstaviště chátralo. Inženýrské sítě byly samá díra, takže třeba za jeden den uteklo více vody, než se spotřebovalo. Každá výstava znamenala také havárii kanalizace. Do hal zatékalo. Administrativní budova potřebovala velkou rekonstrukci rozvodů a interiérů. Kam se člověk podíval, bylo deset věcí na opravu ...

Mým prvním krokem tedy bylo vytvořit ze zaměstnanců tým, který bude brát práci pro Zahradu Čech, jako svou srdeční záležitost. Druhým krokem bylo, aby město "nekanibalizovalo" výstaviště tím, že vybrané nájemné použije na jiné investice, než zpět do něj. Třetím krokem bylo navázat spolupráci s Ústeckým krajem.

Když zhodnotím ony tři kroky, tak: tým srdcařů zaměstnanců vznikl - byť je to dlouhodobě jen málo přes deset stálých zaměstnanců. Vybrané nájemné se každý rok již vrací zpět do oprav - a že je stále co opravovat a budovat. No a spolupráce s krajem byla zahájena hned od roku 2015 a doposud byla perfektní, což kraj ocenil tím, že Zahradu Čech zařadil ještě v roce 2015 do rodiny "Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Tomu velkou měrou přispěl náš tým Severočechů. Rodinné stříbro není jen ocenění, ale jsou to i finance, které začaly proudit přímo do Zahrady Čech. To nikdy před tím v takovém měřítku nebylo!

Nemohu bohužel nezmínit ještě jednu věc, kterou jsem strávil několik let svého času jako jednatel Zahrady Čech a tím byl naprosto nelogický a agresivní útok jednoho z tehdejších zastupitelů na všechny, kdo jen "prošli" kolem Zahrady Čech. Ztratili jsme naprosto zbytečně stovky hodin času a energie lidí při odrážení smyšlených útoků, lží a pomluv. Nakonec musela Policie ČR dotyčnému zastupiteli písemně a s kulatým razítkem sdělit, že takovým konáním škodí jak svému městu, tak i dobré pověsti Zahrady Čech. Omluvy jsme se však od něj nikdy nedočkali ...

Měl jste nějakou svou vizi rozvoje již tehdy?

Měl. Už jsem to říkal mnohokrát. Při svém minulém zaměstnání jsem se scházel se stovkami lidí denně. A měl jsem takový zajímavý postřeh: když jsem někomu řekl, že jsem z Litoměřic, tak se každý usmál a přátelsky pravil: "Jé, Zahrada Čech! No, tam je krásně! To bydlíte v hezkém městě.". No, a když jsem řekl, že jsem ze severních Čech, tak se naopak zachmuřili. Moje vize tehdy byla "propůjčit" Ústeckému kraji nálepku Zahrady Čech výměnou za oboustrannou spolupráci. Zajeli jsem na krajský úřad, absolvovali řadu jednání s vedením kraje a nakonec se nám to podařilo.

Jak fungovala Zahrada Čech během následujících let?

Od mého příchodu v roce 2015 až do roku 2020 se nám daří každým rokem zvyšovat návštěvnost i zájem vystavovatelů! Patříme k výjimce v celé ČR, protože většině výstavišť návštěvnost klesá. Vystavovatelé i návštěvníci si oblíbili nové členění výstav do logických celků (před tím to bylo systémem vše všude). Každým rokem ve spolupráci s městem, jako majitelem výstaviště, obnovujeme část nějakého prostoru. Kdo navštěvuje výstavy pravidelně, tak vidí. Význam Zahrady Čech pro město, region i kraj stále roste a abychom nezůstali jen u pocitů, nechali jsme v roce 2019 zpracovat rozbor významu Zahrady Čech u společnosti CzechTourism. Výsledek hovoří jasně: ve finančním významu je to v součtu příjmů pro veřejné rozpočty a příjmů podnikatelů a jejich subdodavatelů z města a regionu za 750.000.000 korun ročně! Jinými slovy: o tolik by veřejné rozpočty a místní podnikatelé přišli, kdyby se výstavy Zahrady Čech nekonaly. A na to máme také razítko ...

Jak ovlivnil COVID chod Zahrady Čech?

Dopad nutných mimořádných opatření Vlády ČR je na Zahradu Čech fatální. O zavření výstaviště z hodiny na hodinu jsme se dozvěděli 7 dní před jarní Tržnicí Zahrady Čech. Vše bylo připraveno, veškeré práce spojené s přípravami zaplacené. Z minuty na minutu jsem přišli o miliony. Obrovské pomoci se pak Zahradě Čech dostalo od města a to finanční dotací. V roce 2020 pak byla povolená jen jediná (!) výstava a to ta podzimní, kam přišlo jen málo přes půlku návštěvníků. Reálně se obávám, že i rok 2021 bude hodně podobný. Návrat k normálu vidím pro sezónu 2022.

Co se plánuje dál?

Již od roku 2019 jsme se při našich pravidelných pondělních posezeních Severočechů" u piva bavili, kam dál posunout Zahradu Čech. To bylo ještě v době růstu. Začali jsme přemýšlet o posunu výstaviště z pouze výstavního prostoru na prostor i pro volný čas. Pokud Litoměřicím něco dlouhodobě chybí, pak je to právě zábavné a volnočasové místo pro mládež a rodiny s dětmi. To je navíc dlouhodobě jeden z bodů programu Severočechů. Výstaviště je dostatečně velké na to, aby se zde propojovaly výstavy (kterých zcela určitě ubude) a atrakce pro děti a mládež, ale i ty duchem a tělem mladé. S ucelenou myšlenkou jsem v lednu 2020 přišel za kolegy ze Zahrady Čech a vše jim ukázal. Myšlenka je zaujala a hned jsme v ní společně pokračovali.

Nyní se tato vize ukazuje jako asi jediná možná budoucnost pro výstaviště, navíc (naštěstí) nevznikla jako záchranná, ale v době růstu jako rozvojová. Pracovně tuto vizi nazývám "Zahrada Čech 2022+"

Jak toho docílit?

V první řadě je třeba přežít rok 2021. Pro přežití je třeba zachovat chod společnosti a to bude něco stát. Zastavili jsme investice, omezili jsme mzdové náklady. Dále jít neumíme. Příjmy letos kvůli vládním opatřením budou jen zlomkem běžných příjmů, a to nebude dostatečné. Partnerem města v Zahradě Čech je privátní firma, jenomže i ta je postižena současnou situací. Bojím se, že finančně pomoci Zahradě Čech privátní partner nebude moci. Chceme-li, a já rozhodně chci, zachovat Zahradu Čech i na dalších 50 let, musíme přemýšlet o přechodu společnosti do výlučného vlastnictví města Litoměřice. S trochou nadsázky řeknu, že firmu je potřeba "zestátnit", pokud do ní půjde další pomoc města.

Jen tak budeme mít možnost od roku 2022 budovat již zmíněnou vizi ZČ 2022+

Kolik to bude stát a máte zdroje? Případně kde je najdete?

Součástí vize "Zahrada Čech 2022+" je i zajištění peněz pro financování rozvoje výstaviště. Vláda ČR uvolnila několik desítek miliard korun pro postižené kraje, kam Ústecký patří. To je směr, kam hlavně směřujeme s hledáním financí. Zdroje hledáme i jinde. Cíl je takový, abychom co nejvíce peněz sehnali mimo rozpočet města. Zatím malujeme, škrtáme, přepisujeme. Zatím se pohybujeme v desítkách milionů korun, ale troufám si i výše, když ty peníze seženeme.

Jak probíhá komunikace napříč politickým spektrem?

Jak jsem již říkal, myšlenka vznikla "u piva" při setkání Severočechů. Jeden z kamarádů totiž podobný rozvoj výstaviště zažil při své práci v Anglii a tak nám o tom vyprávěl. Pak jsme o to čím dál více diskutovali. Když byla myšlenka ucelená, sdělili jsme ji kolegům ze Zahrady Čech a opět postoupili o kus dále. Pak se to "hodilo na papír" a prezentace se ukázala kolegům z vedení města a opět se něco vymyslelo. Hned nato jsme měli schůzku s mnoha kolegy zastupiteli tak říkajíc "zleva - zprava" a zase přišly nějaké nápady.

Snažím se všechny kolem sebe informovat, pokud je něco nového. Nikdy totiž nevím, kdo nám kdy s něčím bude schopen pomoci. A že se mi takový přístup vyplácí dokazuje i to, že mi třeba volají kolegové, kteří jsou nyní ve vedení Ústeckého kraje, že s něčím mohou pomoci. Cítím, že si tuto vizi vzali již také za svou. A to je moc dobře, protože já jednou jako jednatel Zahrady Čech skončím, ale ona tu zůstane a stále nás všech Litoměřičanů.


zdroj textu: https://litomericko24.cz/2021/01/24/zmeni-se-zahrada-cech-ve-volnocasove-centrum/