Zahrada Čech je zachráněna

23.06.2021

Přepis mého veřejného vystoupení k zastupitelům města Litoměřice před schválením všech bodů, kterými se završila záchrana Zahrady Čech fatálně postižené vládními opatřeními:

"Vážené dámy a pánové,

následujícím balíkem návrhů završíme záchranu značky Zahrada Čech a stejnojmenných výstav v Litoměřicích, kterou jsme společně započali v loňském roce. Společnost Zahrada Čech s. r. o. byla postižena vládními opatřeními z uplynulých období hned dvakrát.

Zaprvé tím, že nám Vláda doslova ze dne na den zakázala konat jakékoliv výstavy a komerční akce na výstavišti - loňská plně připravená jarní výstava Tržnice Zahrady Čech byla zakázána pouhé 2 týdny před otevřením bran výstaviště. Jakékoliv další akce pak byly z moci státu zcela zakázány. Jedinou výstavní akcí za posledních 15 měsíců byla jen podzimní Zahrada Čech, kam dorazilo jen asi 60% návštěvníků.

Druhým opatřením, které drtivě zasáhlo Zahradu Čech byl způsob nastavení vládních záchranných a podpůrných balíčků, kdy ZČ dosáhla výlučně jen na dotace mezd svých zaměstnanců. Žádné další pomoci se nám již nedostalo.

Vláda jinými slovy řekla: protože je Zahrada Čech vlastněna i městem, má si škodu, kterou naše opatření způsobila, zaplatit město samo. Loňská pomoc naší Zahradě Čech tak byla úhrada vládních škod, nikoliv rozvojová dotace. Byl to boj o holý život ZČ.

Byl jsem ve funkci jednatele ZČ dlouhých 6 let. Díky spolupráci s naším městem, ale i řadou z vás, se nám podařilo posunout výstaviště i výstavnictví Zahrady Čech mílovým krokem vpřed. Za oněch 6 let jsme:

  • Díky našemu úsilí zařadili ZČ do programu rodinné stříbro Ústeckého kraje. I navzdory nedávného zeštíhlení v této rodině zůstáváme; díky tomuto členství jsme získaly miliónové příjmy z koláče určeného jen pro členy

  • Díky členství v tomto programu jsme navázali ještě užší spolupráci s dvěma vládami Ústeckého kraje; díky takové spolupráci jsme realizovali akce pro kraj opět v řádu milionů korun

  • Před 6 lety jsem na tomto místě hovořil o tom, že nám výstaviště padá na hlavu, pitná voda nám doslova stříká z rozvodů v kubíkách denně, rozvody inženýrských sítí nikdo neví odkud - kam vedou, z fontány zmizí voda za pár dní, z části areálu se stalo smetiště nepotřebného vybavení ... a tak dále, a tak dále.

  • Výstaviště nám na hlavu již nepadá. Pitná voda až na pár výjimek zůstává v trubkách. Fontána neteče. Parčík kolem ní a celý zadní vchod je komplet nový. Pořídily se dva výstavní montované pavilony, z toho jeden jako náhrada za ten, co nám doslova spadnul na hlavu. Neustále po krocích probíhá renovace a opravy správní budovy. Areál se otevřel mimo výstavní akce veřejnosti. O stovkách drobných oprav každý rok nebudu ani mluvit.
    A z čeho se toto vše financuje? Z prostředků, které naše město vybralo na nájemném, které Zahrada Čech platí každý rok za pronájem výstaviště plus z příjmů společnosti. V součtu za celá ta léta vybralo město na nájemném 28 miliónů korun, zpětně investovalo do svého výstaviště kolem 24 miliónů korun. Vzpomínám, jak jsem zde před šesti lety navrhl, aby město nekanibalizovalo výstaviště a každou vybranou korunu investovalo do svého majetku. A to se i díky řadě z vás podařilo a patří vám za to dík.

  • V neposlední řadě připomenu, že výsledkem šetření vládní společnosti CzechTourism, které probíhalo celý rok 2019 je, že význam značky Zahrada Čech pro veřejné rozpočty je 750 miliónů korun a stovky pracovních míst v přímé souvislosti s výstavnictvím ve městě a v dodavatelské řadě. Tím zcela ztrácí význam některé rádoby odborné a nyní již nesmyslné debaty, zda má ZČ nějaký význam?

První výstava proběhla před 50 lety i když letošní výstava nebude padesátá. Zde vidím paralelu k českému gigantovi Járovi Cimrmanovi, jehož matriční záznam narození provedl kronikář ve stavu značné opilosti. Kvůli nečitelnému datu jeho narození tak můžeme kulatá výročí slavit několik let v řadě za sebou.

V případě ZČ je to tak, že první ročníky neprobíhaly každý rok, tato tradice se ustálila až později. To, že se v této nejasné době vrací pořádaní výstavnictví zpět pod křídla našeho města vidím jako návrat ke kořenům, i když se de facto jedná o jedinou možnou záchranu Zahrady Čech a to včetně připravované proměny výstaviště ve směru i k volnočasovým aktivitám.

Na závěr dovolte, abych poděkoval i všem kolegům a spolupracovníkům Zahrady Čech s.r.o., od provozních až po obchodní ředitelku a finanční ředitelku jakož i druhému jednateli společnosti, se kterými jsme měl tu čest od roku 2015 spolupracovat. Též děkuji všem vedoucím odborů, jmenovitě za všechny vedoucí odboru územního rozvoje a vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče.
Se společným úsilím všech tak návštěvnost hlavních výstav neustále roste.

Vážení kolegové, prosím, abyste navržené body svým souhlasem podpořili. Jejich přípravě byla všemi věnována maximální péče, jsou jasně popsány a zařazeny v návazném pořadí.

I díky vaší podpoře vás pozveme nejen na letošní podzimní výstavu Zahrada Čech, ale i na tu následnou - jubilejní padesátou, která však bude ve skutečnosti 46."

Poté zastupitelé města záchranu schválili.