Vraťme spícím lidská práva!

07.09.2020

Jeden kamarád říká, že by v Listině lidských práv mělo být zakotveno ještě jedno právo - právo na ranní naštvanost, když vás někdo vzbudí příliš brzo!

Nedávno jsme se zúčastnil setkání mezi provozovateli jednoho litoměřického baru s nevyspalými obyvateli přilehlého sídliště. Lidé byli nejen nevyspalí, ale naštvaní na každodenní porušování nočního klidu. Padaly argumenty na svobodu podnikání na straně jedná a právo "vyspat se" na straně druhé. Když se celý problém rozklíčuje, je základní příčinou tzv. Protikuřácký zákon, který vyhnal kuřáky ven před bary a hospody. Bohužel je řada takových podniků provozována uprostřed sídliště, kde se chtějí lidé hlavně vyspat. Provozovatelé barů argumentují, že oni za to nemůžou, že to dělají lidé venku. Obyvatelé bytů pak naštvaně říkají: tak si to přijďte poslechnout k nám do ložnice ve tři ráno, vždyť my se noc, co noc nevyspíme. No a v silách městské policie není objíždět všechny hospody a bary každou noc a zjišťovat kdo kde bezohledně "haleká". Vím však o jednom baru ve městě, kde na to šly "od lesa". Jejich obsluha si hosty hlídá i venku a nemá problém je upozornit a požádat, aby se zklidnili, jinak jim již nenalijí. Rozhodně však platí souvislost mezi otevřeným barem dlouho do rána a nočním hlukem v jeho okolí.

Jak problém vyřešit? Buď návštěvníci těchto zařízení sami pochopí, že se kvůli nim slušní lidé nevyspí, nebo se radnice musí zastat obyvatel domů a bytů i kdyby to mělo omezit provoz všech zařízení, kolem nichž se klid na spánek porušuje. Samostatnou otázkou také je, jaký přínos má pro společnost konzumace alkoholu mezi 24-6 ráno a co tak přínosného a důležitého se v takových podnicích v tuto dobu asi děje?

Je to tedy jako ve všem. Buď se všichni dohodnou a lidé se budou chovat ohleduplně, nebo pak musí nastoupit regulace otevírací doby. Jsem totiž toho názoru, že právo na podnikání není právem neomezeným a končí ve chvíli, kdy dochází k porušování jiného ústavně zaručeného práva. Jinak řečeno: musíme vrátit lidem právo se v klidu vyspat.