Volební Abeceda pro Litoměřice

13.07.2022

Budu stručný a konkrétní. Předkládám abecední seznam priorit pro Litoměřice 
nejen mých, ale i mého týmu Severočeši pro období 2022 - 2026:


A    Litoměřice nutně potřebují moderní urbanismus a architekturu. Ve

spolupráci s mladými architekty uspořádám symposium, jehož výsledkem bude

vizualizace modernizace všech prostranství města skloubená s jeho historií.

Město není jen centrum. Obyvatelé ať si vyberou vítězné návrhy.

B    Město bude bezpečné. Každý musí mít pocit, že se v našem městě cítí v

bezpečí. Každý se dovolá pomoci, když se něco - někde "semele". Městská

policie bude každému, kdo bude ohrožen, ihned k dispozici. K tomu dostane

prostředky. A nové velení. Se státní Policií ČR domluvím, že budou víc vidět v

ulicích města.

C    Cyklistika je zdravý způsob nejen sportu, ale zejména dopravy. Ročně si

Češi koupí 200.000 elektrokol. Budu pokračovat v budování infrastruktury pro

cyklisty a pustím cyklistu do každého zákazu vjezdu motorových vozidel. Jako je

to běžné v zahraničí.

D    Doprava je důležitou součástí moderního a zdravého města Litoměřice.

Budu vždy podporovat veškerou dopravu v pořadí:

(1.) pěší, (2.) cyklisté, (3.) autobusová doprava (4.) automobilová doprava.

Autobusovou dopravu zdarma pro občany Litoměřic zachovám.

E    Nebudu se bát experimentovat. Nejlepším způsobem, jak něco změnit je,

vyzkoušet jiné řešení. A klidně několik. Pak se vybere to nejlepší. Nechci slyšet

výmluvy typu: "takhle jsme to nedělali nikdy", nebo "takhle jsme to dělali

vždycky".

F    Financování investic a projektů města se neobejde bez soukromých peněz,

pokud opravdu chceme s řadou věcí pohnout rychle dopředu. Nechme

živnostníky vydělat si na investicích v našem městě. Nebo jejich peníze

odmítněme a stále čekejme desítky let na vyhlášení dotací, co pokřivují trh. Jak

chceme ...

G    Naše město bude přátelské všem generacím. Mladým dám příležitosti být

součástí týmu řízení města. Za dvacet - třicet let toto město bude jejich. Senioři

mají právo na respekt, klid a pomoc ostatních, když potřebují a chtějí. Sociální

pomoc má směřovat těm, kdo ji opravdu potřebují.

H    Hudba a kultura patří k životu ve městě. Nejen v divadle a v kulturním

zařízení. Hudba a divadlo i v otevřeném prostoru - tedy v parcích, na sídlištích,

na ostrově ... To vše budu podporovat.

I    Naše město potřebuje inovace a inspirace. Nemusíme vše vymýšlet, stačí

se rozhlížet v okolních městech. Litoměřice, jako člen rodiny Zdravých měst,

budou vysílat úředníky radnice a politiky města jinam pro inspiraci a často pro

důkaz, že to jde! Proto upevním pozici Litoměřic v síti Zdravým měst, kde se

úspěšně nalézá řešení na řadu potíží.

J    Někdy se prostě musí říci, že se věci musí dělat jinak. Opustit staré zažité a

nefunkční postupy. Chci nadchnout lidi, aby začali věci dělat nově, jinak.

K    Komunitní politika je prioritou mého týmu. Nadšení a šikovní lidé si

zaslouží více podpory. Zvýším proto částku pro participativní rozpočet, který

bude podporovat více aktivit, více lidí a spolků, kteří pro sebe a ostatní chtějí

něco vybudovat.

L    Levné věci nejsou kvalitní a kvalitní věci nejsou levné! Zavedu otevřenou

databázi dodavatelů, kteří opakovaně nedodržují kvalitu dodávek pro naše

město.

M    Budeme moderní a budeme zkoušet nové věci. Třeba moderní

autobusové zastávky s časem příjezdu autobusu. Parkoviště, co nám ukáží, že

mají volno. Je toho hodně ... Když se takové věci osvědčí, uděláme je nastálo.

N    Neustoupím v prosazování všech těchto cílů. Vyberu si k sobě jen ty, kteří

budou podporovat tyto myšlenky. Má síla však bude souviset s množstvím

zastupitelů, kteří budou sdílet mou myšlenku. To je demokracie ...

O    Strávil jsem tisíce hodin v posádce letadel a vím, že úspěšný let je jako

dobře naladěný symfonický orchestr, kde každý jeho člen ví přesně, co hraje.

Zavedu na radnici pravidelné porady, kde si jasně řekneme, co kdo chce,

a nechce a co budeme dělat. Radnice musí znít jako dokonalá symfonie.

P    Parkování a nedostatek parkovacích míst je problémem každého města.

Spočítáme, kolik parkovacích míst ve městě existuje. Je jasné, že nemůžeme mít

ve městě více aut, než kolik je míst. Ve spolupráci se soukromými investory

oslovím zájemce, kteří s městem vybudují parkovací domy. Místa v parkovacích

domech pak nabídne město k odkupu občanům jako nemovitost.

R    Budu investovat do rozvoje města. Aby to šlo, musí všichni pořádně

máknout. Aktivní lidi a odborníky je třeba zaplatit. Investice prostě něco stojí!

Co chceme? Drahé odborníky, nebo laciné břídily?

S    Setkávání s občany v rámci Sídlištních fór byl nápad mého týmu a osvědčil

se. Dozvěděli jsme se kolem 200 dobrých nápadů. Setkávání zastupitelů města

se svými spoluobčany se stane pravidelnou součástí práce politiků radnice.

T    Nechci vidět ani slyšet rozdělování lidí na "oni" a "my". Jsme jen my -

Litoměřičáci. Jeden tým. Tým, který chce město moderní, zdravé a město kde

jsme jen MY. Kdo nechce, může jít jinam! TÝM!

U    V našem městě bude pořádek! Budu dbát o úklid města a ti, co nám

dělají všude kolem bordel, ať očekávají zlé časy. Jde to jinde, půjde to i u nás.

V    Je třeba se zamyslet nad financováním sportu a volnočasových aktivit.

Prioritu financování dostanou sportoviště, nikoliv kluby. Město nabídne

spolkům pomoc s údržbou jejich sportovišť výměnou za zpřístupnění všem.

W    Litoměřice leží na území bývalých Sudet a Němci říkají: "will" - tedy:

"chtít"! Musíme společně chtít město posouvat a také pro to něco dělat.

Když nebudeme chtít, nikdy se nic nezmění.

X    Anglicky "X" je crossing, neboli křižovatka. Jsme na křižovatce. Chci

opustit myšlení 20. století a zamířit konečně tvořit moderní město. Město s

vizí a změnou. Zdravé, mladé, moderní a zelené. Udělám to s každým, kdo bude

chtít. Hledám proto lidi pro rychlejší modernizaci města. Zn.: Ihned!

Y    Generace Ypsilon (1984-2005) je generací hned po generaci mé, tedy

generaci X. Je mi 48 a chci začít předávat město generaci Ypsilon, aby naše

město bylo stále mladé. Ať mají příležitost další ...

Z    Dodržování zákonů je předpokladem pro klidný život bez strachu v

Litoměřicích. Slušní lidé jsou frustrovaní z toho, jak si někteří dělají, co chtějí

a nikdo jim nic neřekne. Kdo bude dodržovat zákony, bude mým přítelem.

Kdo je dodržovat nebude, bude mým nepřítelem.