The End

06.04.2021

Všimli jste si někdy, že historické události, jako jsou pády režimů a vlád přicházejí ve stejný časový okamžik? Nejsem sice historik, už sice něco pamatuju, ale pamětník také ještě nejsem. Kam mi ale paměť sahá, tak: československý lid se na odpor fašismu nepostavil na začátku jeho nástupu. Bylo to naopak, na začátku nástupu režimů přichází tendence spíše ke kolaboraci (spolupráci) s režimem. Odpor vůči němu nastal až v samém jeho existenčním konci, takže všechna ta Pražská, Slovenská a jiná povstání, která zrůdný systém definitivně poslala ke dnu, přišla jako taková poslední rána.

Nebo následný režim komunistický. V jeho nástupu přišla kolaborace - česky se tomu také říká prospěchářství. Těch prospěchářů bylo opravdu mnoho - což již já pamatuji a možná proto se nedalo, jak tento režim svrhnout. Kdo si také vzpomíná, tak v zemi kde tento režim vznikl, tam přišel takový odvážný soudruh a započal tzv. "Perestrojku". Jak se perestrojka šířila, začal se režim hroutit i v českých zemích. A v samém konci vypukla naše Sametová revoluce, která režim v jedné pražské ulici dorazila.

Teď přeskočím následné konce porevolučních vlád, protože jich bylo hodně a taky všechny padly.

Když se tak zamýšlím nad současným stavem v českých zemích, tak mi to již připomíná režimní vývoj se všemi jeho fázemi - jak výše popsáno. První fáze již proběhly a nutně (historicky dokázáno) přijdou i ty další.

Bez ohledu na můj příklon či odklon k jakékoliv vládě má každá historicky dáno, že jednou skončí. Jinak to ani nejde. 

Zajímavá načasovanost je také například v jaké fázi končili poslední ministři zdravotnictví. Ministr Vojtěch skončil po prázdninách ve fázi vyhrané bitvy nad čínskou chřipkou. Ten další si svou, promiňte, blbostí, pomohl sám - takže je výjimkou potvrzující pravidlo. Dostávám se k poslednímu, ministrovi Blatnému, který se již z Lidového věstníku dočetl, že prý také končí a bude nejspíše poslán na "smetiště" dějin ve stejném čase, tedy těsně před koncem války. Ministr školství se pak asi "sveze" s ním, protože návrat studentů do lavic je také na obzoru.

Dějiny mají holt tu špatnou vlastnost, že se opakují a pro konce režimů, ministrů a vlád mají vždy připravený ten "svůj" stejný čas.

Proto si tak říkám, zda nenastává čas i pro konec nějakého dalšího režimu, jeho pomahačů a následně i pomýlených a čas na příchod nového se svými novými spolupracovníky a novými prospěcháři ...

Jinými slovy: neptám se zda? Ptám se: už?