Syndrom vyhoření

03.08.2020

Žijeme v podivné době. V době, kdy přestávají platit pravidla. Respektive nepřestávají platit pravidla, ale přestávají se dodržovat. Co je nejhorší, přestávají je dodržovat nejvyšší představitelé našeho státu. Ti na které je nejvíce vidět a kteří jsou vzorem pro druhé. Nebo by vzorem být měli.

Pravidla a řád jsou přitom hlavními atributy vyspělého a spravedlivého státu. Okresní svaz rybářů má svůj řád, každá škola má školní řád, na silnicích vládnou nějaká pravidla, fotbal má pravidla. Když selže slušnost a tolerance, nastupují pravidla a zákony platící pro všechny. Žádný řád pak nemůže fungovat, pokud neobsahuje nástroje a pravidla pro jeho vymáhání. Ta musí být jasná, snadno každému srozumitelná a hlavně jejich vymožení má být rychlé a spravedlivé.

Jaký řád panuje nyní v našem státě? Ti, kdo nutně musí být příkladem, jako nejvyšší představitelé, ignorují Ústavu, ministerstva ignorují rozhodnutí soudů - pokud tedy jsou soudy schopny v době kratší, než je nekonečnost nějaké vydat - a tak dále ... Přibývá lidí, kteří pravidly pohrdají, ignorují je a nedodržují. Protože platí, že příklady táhnou. Osobně jsem vždy v dodržování pravidel šel příkladem. Jako vedoucí jsem byl první, kdo dodržoval pravidla. Nikdy jsem nemusel upozornit své podřízené, stačilo stejnou činnost dělat správně a nešvindlovat. Ostatní se vždy přidali.

Bohužel jsme svědky čím dál tím větších švindlů a ignorace pravidel a to v takovém množství a rozsahu, že většina národa začíná být již apatická, protože si myslí, že s tím nikdo nic neudělá. Kdo se malinko věnuje psychologii ví, že apatie je poslední fází, která předchází celkovému syndromu vyhoření. Myslím, že nechceme, abychom vyhořeli, jako se tomu již mnohokrát v naší historii stalo a to na dlouhá léta. "Jsme šikovný národ, jenom nám vládnou nemehla!" - viselo nedávno na každém rohu. A je to opět pravda. Chybovat je lidské, je ale trapné v omylu setrvávat, říká latinské úsloví. Vládnou-li nám nemehla, která pohrdají zákony, nevolme je. Neopakujme opět stejnou chybu. Bylo by to totiž trapné!