Mělobyse!

24.06.2019

Sociální sítě poslední dobou oplývají jedním obrovským bohatstvím. Lidmi, kteří velmi rádi říkají, co by se mělo: "Stát by měl. Město by mělo. Tam ten by měl. Na radnici by měli. Ideálně pak: "někdo" by měl.".

Je pravdou, že často se navrhují věci dobré a potřebné, které jsou ve veřejném zájmu. Dost často jsou to i věci docela jednoduché a nenáročné. Téměř vždy se ale jedná o návrhy, které by měl vykonat někdo jiný, než navrhovatel. Nikdo nepřijde s návrhem, co by měl udělat on sám, aby se sjednala náprava, nebo aby se věci někam pohnuly. Nikdo neřekne, že instituce, spolek, či organizace, kterou zastupuje, by měla sjednat nápravu toho, či onoho. Že něco sám zařídí, sám zorganizuje, sám zajistí nebo dokonce sám udělá. Vždy se jedná o věci, ležící v kompetenci někoho druhého. Fantazie diskutujících pak pracuje nejvýkonněji, ukládá-li se řešení problémů někomu jinému. Veškeré návrhy by ztratily na zajímavosti, kdyby je navrhovatelé, nebo diskutující, měli uchopit sami do svých rukou.

U druhé skupiny se projevuje jev opačný, ale stejně častý. Tím je namítání: "To není tak jednoduché. Netušíte, kolik problémů to s sebou ponese. Uvědomujete si, co všechno budete muset vyřešit? Takhle jsme to nedělali nikdy. Bylo by to krásné, ale takhle to nejde. Na to nejsou peníze. Na to nemáme lidi ..."

Společným rysem pro tento druh námitek je, že se často jedná o námitky na základě zkušeností a praxe. Nicméně jde vždy o připomínky, jen pokud se něco ukládá nám samotným. Nikdo zpravidla nenajde žádnou námitku, pokud se práce týká někoho jiného. Pokud se ale týká nás, nalezneme jich vždy spousty. U nás to nejde, u druhého jsou to výmluvy.

Tyto dně skupiny se pak vzájemně prolínají. Na každé "mělobyse" je ihned připravena námitka, že to není tak jednoduché.

Tedy, mělo by se sice leccos změnit a dělat jinak, ale protože to není tak jednoduché, budeme to "pytlíkovat" dál. Je příjemné navrhovat, co by se mělo. Stejně tak je příjemné odvracet řešení o sebe samého.

Jestli tedy opravdu chceme, aby se někdy kromě řečí i něco udělalo, mělo by se najít více lidí, kteří by uměli říci: "Já bych měl!" nebo: "Je to problém, ale my to zkusíme!"

To ale není tak jednoduché!

inspirováno Karlem Čapkem