Když už zběsile, tak podle pravidel!!

08.06.2021

Bohužel se celá ta Covidová hysterie posouvá přesně podle scénáře, který jsem již dříve popsal, tedy diskriminací neočkovaných a zvýhodňováním očkovaných.

Očkování nikomu nerozmlouvám a ani militantně nenutím. Je to na každém, jak se rozhodne. Vše má mít však svá jasná pravidla. Níže jasná a logická pravidla od MUDr. Jana Hnízdila:

 I kdyby bylo očkování proti COVID ověřené, bezpečné a účinné (o čemž nejsem přesvědčený), způsob, kterým je propagováno a praktikováno mne děsí. Očkování není podávání iontového nápoje běžcům na občerstvovacích stanicích. Je závažným zásahem do lidského organizmu. Jeho výhody a rizika musí být důkladně zvažovány. Je proto nutné trvat na tom, že:

- za současného právního stavu (který je třeba bránit) je očkování proti COVID výlučně dobrovolné

- nikdo nesmí být k očkování nucen, očkovaný nesmí být zvýhodněn, neočkovaný znevýhodněn

- nikdo nemá právo zjišťovat, zda člověk je či není očkovaný

- očkování musí být podmíněno informovaným souhlasem

- očkování musí provádět zkušený lékař, který pacienta zná, dokáže posoudit jeho zdravotní stav, indikace a kontraindikace, hladinu protilátek získaných přirozeným způsobem apod.

- očkování musí probíhat za standardních podmínek zdravotnického zařízení a musí být pečlivě zdokumentováno

- musí být jasně deklarováno, kdo nese zodpovědnost za případné nežádoucí účinky očkování

- vzhledem k tomu, že je očkování dobrovolné, nemělo by být hrazeno z prostředků zdravotního pojištění

Masové očkování formou McCovid center, maratónů nebo drive in je popřením etiky a odbornosti lékařské profese. Považuji za svoji povinnost před ním důrazně varovat.