Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly

30.12.2021

Na téma celého toho covidového šílenství jsem toho napsal již dost a nebudu se opakovat. Níže vám doporučuji si přečíst text petice, kterou sepsali imunulogové, lékaři, psychologové a právníci. Do jednoho textu v podstatě umístili vše, co si o té celé zběsilosti myslím a co již rok a půl na tomto blogu píši:

Petice adresovaná ministru zdravotnictví, vládě a Parlamentu požaduje:

 • zachování úplné dobrovolnosti očkování proti nemoci covid-19,
 • dodržování Listiny základních lidských práv a svobod a okamžité ukončení diskriminace společenských skupin i rozdělování společnosti,
 • ukončení nátlakových kampaní a vyvážené informování ve veřejnoprávních médiích

Velice se ztotožňuji zejména s argumentací varující před porušováním lidských práv, před čímž jsem sám varoval zde. Cituji z textu petice:

"Tak jako všechny skvělé objevy nejen v medicíně mohou být využity i zneužity, ani očkování není výjimkou.
Medicína patří do rukou lékařů. Nepatří na nádraží, do obchodních center a očkovacích autobusů. Není přípustné zaměňovat individuální vztah pacienta a lékaře hromadnými kampaněmi a silovými politickými intervencemi.
Klíčem k řešení nemoci není povinná vakcinace, ale zavedení kvalitní přednemocniční péče, založené na osobním vztahu pacienta a praktického lékaře a na včasném podávání dostupných léků.

 • Je nepřípustné, aby vláda demokratického státu opakovaně a hrubě porušovala ústavní pořádek a ochromovala politický, společenský a ekonomický život země formou nezákonných "opatření", které soudy vzápětí ruší.
 • Je nepřípustné, aby demokratická vláda flagrantně ignorovala lidská práva a svobody, lidskou důstojnost a rovnost občanů před zákonem a aby udržovala porušování Listiny základních lidských práv a svobod zastrašováním občanů.
 • Je mravně a společensky neospravedlnitelné podporovat a vytvářet prostředí pro rozdělování a šikanu dětí a dospívajících.

 • Povinné očkování zdravotníků ohrožuje už nyní přetížený systém zdravotní péče. Odejde-li kvůli němu část zdravotnického personálu, může to vést k ochromení zdravotnictví. Odchodem kvalifikovaných pracovníků jsou ohroženy další profesní skupiny nezastupitelné pro zajištění klíčových funkcí státu.
 • Vláda dosud šířila jednostranné a manipulativní informace. Ve veřejném prostoru zcela převládají propagační, zavádějící a neetické kampaně, jejichž jediným výsledkem je šíření strachu. Manipulace k prosazení politických rozhodnutí pod nátlakem je v demokratické společnosti nepřípustná.
 • Ve veřejném prostoru téměř chybí diskuse o zásadních dopadech vládních "opatření" na společnost - o psychické zátěži, vlivu na vývoj dětí, na vzdělávání, zanedbanou zdravotní péči, ekonomiku či rozdělování společnosti.
 • Jsme svědky mimořádné dehonestace odborných a názorových oponentů, kteří zastávají jiné než oficiální stanovisko státu.
 • Cenzura ve veřejnoprávních a dalších hlavních médiích vede k přelévání nevládních informací a diskusí do médií, která s demokratickou kulturou nemají nic společného, a k další polarizaci společnosti."


Celý text petice je zde, kde petici můžete i podepsat:

https://www.iniciativa21.cz/zneni-petice-za-zdravi/