Čas pomýlených

27.04.2021

V každém politickém režimu existují základní tři skupiny lidí, díky kterým režim přežívá. 

První skupina jsou tak zvaní "prospěcháři". To jsou lidé, kteří se velice rychle přizpůsobují každé změně režimu a to bez ohledu na své přesvědčení a využívají režim k "hrabání". Za tu možnost se odvděčují druhé skupině lidí. To jsou papaláši, činovníci, zkrátka kormidelníci. Ti se starají aktivně o to, aby režim fungoval a za žádnou cenu neměnil. Dlouho přežívající režimy se starají i o to, aby se nepohodlných zbavil. Nejlépe navždy.

Třetí skupinou jsou lidé, kteří režim podporují, nic z něj nemají a nechtějí nic vidět ani nic slyšet. Existenci papalášů a prospěchářů nepřipouští. Režim této skupině občas hodí na zem ohlodanou kost.

Občas se však stane, že režim se zbortí a nahradí se jiným. Co nastane? Po vzniku režimu nového se na něj jako první nalepí staří prospěcháři a rychle převléknou kabát. Z papalášů se postupně stane šedá eminence nových papalášů. A ze třetí skupiny se stanou "pomýlení". Ze dne na den nechápou, proč neviděli, nechápou, proč neslyšeli a nic s tím nedělali. Dojdou k závěru, že věřili, ale teď to vidí. Poté, co si řada z nich nasype popel na hlavu se z nich postupně opět stane skupina nevidících, neslyšících. A také opět budoucích pomýlených.

Tak stále dokola. Mám takové tušení, že doba dalších pomýlených je za dveřmi.